Ustawienia widoku strony

Wersja tekstowa

Mapa serwisu

Słownik skrótów

E-REJESTRACJA

Udostępnianie danych

Uprzejmie informujemy, że MSPZOZ nr 2 w Wołominie na wniosek pacjenta lub podmiotu uprawnionego wydaje wydruki, kopie lub wyciągi dokumentacji medycznej pobierając opłatę zgodnie z poniższym zapisem ustawy:
Maksymalna wysokość opłaty za:

  • jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002,
  • jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007,
  • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004
    przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.

W/w opłaty nie są pobierane w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie.

  • Przyjazna atmosfera

  • Przychodnia z tradycją

  • Wykwalifikowana kadra

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.