Ustawienia widoku strony

Wersja tekstowa

Mapa serwisu

Słownik skrótów

E-REJESTRACJA
 

Wizyty domowe w ramach POZ

Zgodnie z przepisem § 14 ust. 2 zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna nr 85/2011/DSOZ,

Pacjentom przysługuje prawo do lekarskiej wizyty domowej w ramach świadczeń NFZ w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia się stanu zdrowia. Pacjent może zażyczyć sobie wizyty domowej tylko w przypadkach wynikających ze stanu jego zdrowia i gdy nie da rady samodzielnie dotrzeć do gabinetu lekarskiego.

Decyzja o tym, czy wizyta odbędzie się w domu pacjenta, czy też w miejscu wykonywania pracy podejmowana jest przez lekarza, na podstawie wywiadu z pacjentem, opiekunem lub osobą wyznaczoną przez pacjenta do kontaktu z lekarzem. Przy czym dni i godziny przyjęć, w tym czas przeznaczony na realizację porad udzielanych w warunkach domowych, określa harmonogram pracy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Wizyty domowe należy zgłaszać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-10.00 pod nr tel. 22 787 54 16 lub 22 776 26 56 lub bezpośrednio w przychodni w rejestracji POZ (parter).

Jeżeli lekarz odmówił świadczenia w postaci wizyty domowej, pacjentom przysługuje odwołanie/skarga na taką decyzję do rzecznika praw ubezpieczonych przy właściwym terytorialnie oddziale NFZ.

W PRZYPADKU STANU NAGŁEGO NALEŻY WEZWAĆ POGOTOWIE
** Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym – (Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410)

Przez stan nagłego zagrożenia zdrowotnego należy rozumieć stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogorszenia zdrowia, których bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagające podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.**
Do takich przypadków należą np. : utrata przytomności; zaburzenia świadomości; drgawki, nagły, ostry ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, nasilona duszność, nagły ostry ból brzucha, uporczywe wymioty, gwałtownie postępujący poród, ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku; ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta; zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami; rozległe oparzenia, udar cieplny, wyziębienie organizmu, porażenie prądem, podtopienie lub utonięcie, agresja spowodowana chorobą psychiczną, dokonana próba samobójcza, upadek z dużej wysokości, rozległa rana, będąca efektem urazu, urazy kończyny dolnej uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.

  • Przyjazna atmosfera

  • Przychodnia z tradycją

  • Wykwalifikowana kadra

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.